Sprawdź czy dobrze znasz myśliwskie sygnały dźwiękowe?
Odłuchaj utwóru a następnie kliknij obok, aby sprawdzić co to za sygnał