Wojskowe Koło Łowieckie nr 408 "WILK" © 2014 · All Rights Reserved

UWAGA !!!
Dostęp do części strony przeznaczonej dla Członków Koła został zmodyfikowany.


Aby się zalogować należy przejść do zakładki "O nas".
W polu "Nazwa użytkownika" należy wpisać: czlonekkola
Hasło pozostaje bez zmian.

Administrator

Ostatnie polowanie sezonu 2009/2010.
W dniu 2010-01-09 odbyło się ostatnie polowanie zbiorowe w sezonie łowieckim 2009/2010. Tym razem pokotu nie było, św. Hubert tego dnia nie darzył. Widziano jelenie oraz dziki, lecz strzału nie oddano na całym polowaniu. Polowanie odbywało się w niecodziennych warunkach pogodowych, panowała wybitnie simowa aura, ale wszystkim dopisywał dobry humor. Przypominamy Członkom koła o przekazywaniu próbek z farbą upolowanych dzików oraz lisów (mogą być same tuszki) do Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Głogowie przy ulicy Sikorskiego celem przeprowadzenia badań.
Zobacz zdjęcia z polowania

Zarząd Koła
DARZ BÓR

Podziękowania ze strony Gimnazjum nr 5 w Głogowie dla Wojskowego Koła łowieckiego WILK za wsparcie finansowe.
Zobacz tekst podziekowań w pliku PDF (74 kb)

BAL MYŚLIWSKI 31.01.2009
Jak co roku tradycyjnie został zorganizowany "BAL MYŚLIWSKI" w tym roku organizacji podjęły się wspólnie trzy głogowskie koła łowieckie , koło łowieckie nr 408 "WILK", koło "HUTNIK" i koło "KRZYK".
Dla urozmaicenia tej imprezy zorganizowano różne dodatkowe atrakcje. Zabawa przebiegała w miłej atmosferze co zresztą widać na zamieszczonych fotografiach , goście bawili się do rana. Komitet organizacyjny dziękuje wszystkim którzy okazali pomoc podczas organizacji tej imprezy.
ZOBACZ ZDJĘCIA Z BALU W GALERII


Jak każdego roku tak i w tym tradycyjnie grupa najaktywniejszych myśliwych naszego koła wyjechała w niedzielę 26 kwietnia do obwodu 178, by uatrakcyjnić wygląd łowiska z pożytkiem dla zwierzyny. Zasadziliśmy kilkadziesiąt różnych gatunków drzewek zakupionych przez koło, znalazły się tam takie gatunki jak, dereń jadalny, jabłoń, śliwa mirabelka, grusza i wiele innych gatunków. Niektórzy myśliwi zabrali ze sobą najmłodszych ażeby przez aktywne uczestnictwo zbliżyć ich do przyrody, a że brali czynny udział w sadzeniu drzewek to widać to na ZAŁĄCZONYCH ZDJĘCIACH.

Plan pozyskania zwierzyny w sezonie 2009/2010r.

Wyszczególnienie J.m. Obwód 4 Obwód 8 Obwód 52 Obwód 178 Razem
Plan Plan Plan Plan
1 Jelenie razem szt 7 2 17 13 39
- byki szt 2 0 8 5 16
- łanie szt 3 1 8 6 18
- cielęta szt 2 1 1 2 5
2 Sarny razem szt 45 42 11 25 123
- kozły szt 20 19 5 11 55
- kozy szt 20 19 5 11 55
- koźlęta szt 5 4 1 3 13
3 Dziki szt 26 14 37 44 121
4 Lisy szt 25 20 28 30 103
5 Jenoty szt 6 4 15 8 33
6 Borsuki szt 4 1 4 4 13
7 Kuny tumak szt 4 1 4 4 13
8 Norki amerykańskie szt 3 0 0 0 3
9 Tchórz zw. szt 1 1 0 1 3
10 Piżmaki szt 5 0 0 0 5
11 Bażanty szt 6 2 0 0 8
12 Dzikie gęsi szt 5 0 0 0 5
13 Dzikie kaczki szt 15 0 0 0 15
14 Gołąb grzyw. szt 10 10 5 6 31
15 Słonka szt 5 5 5 5 19
16 Łyska szt 2 0 0 0 2

Informacja na temat wysokości składki na PZŁ na 2010 rok.
Zgodnie z uchwałą nr 70/2009 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 8 września 2009 roku wysokość składki członkowskiej na rok 2010 wynosi :
- składka normalna 275,00 zł ( w tym ubezpieczenie 28,00 zł)
- składka ulgowa 152,00 zł ( w tym ubezpieczenie 28,00 zł)
Informujemy że zgodnie ze Statutem PZŁ Dział V, § 181 pkt. 3 składka członkowska za rok 2010 winna być uregulowana w terminie do 31 grudnia br.
za pośrednictwem koła macierzystego ( wpłaty w Zarządzie Okręgowym nie będą przyjmowane).
Wpłaty można dokonywać na konto koła:
Konto bankowe koła: BGŻ O/ Głogów 07 2030 0045 1110 0000 0011 7640

Sekretarz Koła
DARZ BÓR


Cykl spotkań ''Myśliwi Dzieciom''.
W dniu 18 listopada 2009 Pan Stanisław Dziura - sekretarz WKŁ "Wilk" w ramach cyklu ''Myśliwi Dzieciom'' odwiedził kolejną głogowską Szkołę Podstawową. Tym razem była to w Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie i klasa Ia, której wychowawczynią jest Pani Aneta DOMAGAŁA. Podobnie, jak w szkole poprzedniej, tematyka myśliwska bardzo zainteresowała młodych słuchaczy. Poraz kolejny została przekazana spora porcja wiedzy na temat otaczającej nas przyrody oraz zależnościami pomiędzy dobrze rozumianą ekologią a łowiectwem. Dzieci dowiedziały się, że łowiectwo to nie tylko polowanie, ale gospodarka łowiecka prowadzona w zgodzie z wymogami środowiska, a nawet i to, że samo polowanie jest od dawna niezbędnym elementem przywracającym równowagę w przyrodzie.
Zobacz zdjęcia ze spotkania

Zarząd Koła
DARZ BÓR

Cykl spotkań ''Myśliwi Dzieciom''.
W dniu 4 listopada 2009 w Szkole Podstawowej nr 7 w Głogowie na zaproszenie Pani Beaty Gajda, wychowawczyni klasy III B, odbyło się spotkanie w ramach cyklu ''Myśliwi Dzieciom''. Spotkanie poprowadził sekretarz WKŁ 408 ''WILK'' kol. Stanisław Dziura. Przeprowadził on pogadankę na temat ''Rola myśliwego w życiu przyrody''. Temat ten spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony dzieci, które szczególnie interesowało życie i zwyczaje dzikich zwierząt oraz jak zachować się podczas spotkania ze zwierzyną. Gruntownie omówiona została sylwetka myśliwego i jego rola w ochronie otaczającej nas przyrody. Dzieci poznały tradycje i zwyczaje łowieckie oraz gatunki zwierząt, które pojawiły się w naszych łowiskach, takich jak: jenot, szop pracz, norka amerykańska, bóbr. Większość obecnych usłyszała po raz pierwszy zwroty i wyrazy gwary myśliwskiej, w której znajdziemy wiele terminów z czasów prasłowiańskich oraz staropolszczyzny, jak też zapożyczonych z języków sąsiednich. Na zakończenie bardzo ożywionego spotkania zaapelowano do dzieci o aktywne uczestnictwo w ochronie przyrody poprzez budowę karmników i dokarmianie ptaków w ciężkim dla nich okresie, jakim jest zima.
Zobacz zdjęcia ze spotkania

Sekretarz Koła
DARZ BÓR