Wojskowe Koło Łowieckie nr 408 "WILK" © 2014 · All Rights Reserved

UWAGA !

Z powodu złych warunków pogodowych, zostało odwołane polowanie w dniu 08.01.2011 w obwodzie nr 52, łowisko Piotrowice.

Pozdrawiam "DARZ BÓR"


W dniu 6.11.2010 roku odbyło się polowanie "Hubertowskie" w naszym kole. Polowanie rozpoczęliśmy uroczystą zbiórką przy kapliczce św. Huberta obok domku myśliwskiego w Strzeszkowie. Po zapaleniu zniczy i oddaniu czci myśliwym którzy odeszli do krainy wiecznych łowów nastąpiła miła uroczystość ślubowania nowo przyjętych członków PZŁ do koła. Zaszczytu tego dostąpili koledzy A. BOREK, R. RODZIEWICZ i J. WZOREK. Po ślubowaniu łowczy koła przypomniał wszystkim zasady bezpieczeństwa, jakie należy zachować podczas polowania.

Prezes koła, kolega Jerzy KUSZEWICZ wręczył łowczemu koła Tadeuszowi MARUTOWI przyznany przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich "Złoty Medal Zasługi Łowieckiej".

Po podziale na grupy i wylosowaniu stanowisk 57 myśliwych udało się do łowiska, jedną grupę prowadził łowczy koła a drugą kolega prezes. Nagankę prowadzili w jednej grupie kolega R. KRÓLAK, w drugiej kolega A. PATRYŁO. Królem polowania został kolega Igor Chojnacki, a pudlarzem został Krzysztof Kudrycki. Po uhonorowaniu obaj pochylili się nad pokotem, na którym znajdowały się dwa dziki.

Polowanie zakończyło się poczęstunkiem, który z pomocą innych członków koła przygotowali koledzy G. MARUT i T. AUGUSTYNIAK.

 

Sekretarz WKŁ 408 "WILK"

Zdjęcia z uroczystości można oglądać w galerii.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 22 września 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

PDF (151 kb)


UCHWAŁA nr 5/2010

Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 11 września 2010r


Działając na podstawie § 108 pkt. 10 oraz § 180 i 181 ust 1, 2 i 6 statutu PZŁ.

Naczelna Rada Łowiecka stanowi co następuje:

1. Wysokość składki członkowskiej na rok 2011 wynosi:

a) składka normalna 285 zł (w tym ubezpieczenie 29 zł)

b) składka ulgowa 157 zł (w tym ubezpieczenie 29 zł)

2. Wysokość wpisowego do Polskiego Związku Łowieckiego w 2011r. wynosi: 768 zł


Składka ulgowa przysługuje osobą które ukończą do dnia 31.12.2010r 70 lat życia, oraz młodzieży uczącej się do 25 roku życia.


Składkę należy wpłacać do dnia 15.12.2010r. bezpośrednio do skarbnika koła lub na konto koła:


BNP Paribas-Fortis nr konta: 39-1600-1462-0008-0301-1156-7001


Sekretarz  WKŁ 408 "WILK"


W dniu 09.10.2010r odbyło się kolejne polowanie integracyjne kół Głogowskich. Tym razem gospodarzem i organizatorem było koło łowieckie"SZARAK" Grębocice.

Polowanie przebiegało w miłej koleżeńskiej atmosferze, królem polowania został kolega Andrzej PATRYŁO członek Wojskowego Koła Łowieckiego "WILK" w Głogowie.

Na uroczystości zakończenia polowania obecni byli przedstawiciele władz powiatowych i gminnych.


Pozdrawiam "DARZ BÓR"

Zdjęcia z uroczystości można oglądać w galerii.


W dniu 25.09.2010r została otwarta Okręgowa strzelnica myśliwska w Dobrzejowie k/Legnicy. W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele Z.G.PZŁ władz powiatowych i gminnych oraz członkowie i zarządy kół legnickich oraz sąsiednich Zarządów Okręgowych PZŁ.


Pozdrawiam "DARZ BÓR"

Zdjęcia z uroczystości można oglądać w galerii.


KALENDARZ POLOWAŃ ZBIOROWYCH W SEZONIE ŁOWIECKIM 2010/2011
ORGANIZOWANYCH PRZEZ WKŁ NR 408 "WILK" W GŁOGOWIE.

 

Lp.

Data polowania

Nr obwodu łowieckiego/ nazwa łowiska

Prowadzący polowanie

Nazwiska osób odpowiedzialnych za przygotowywamie polowania

Wyszczególnienie gatunków zwierząt przewidzianych do odstrzału

Miejsce i godzina zbiórki uczestników polowania

Uwagi

1.

09.10.2010

Obwód nr 4 Wilków

Tadeusz MARUT
Łowczy

Alojzy BOREK
Krzysztof KUDRYCKI
Stanisław CZERWIK
Marek ADAMCZYK
Wojciech KUSZEWICZ
Igor CHOJNACKI
Gustaw MARUT
Bartłomiej KRÓLAK
Tomasz PRZYBYŚ
Marek CHODOROWSKI

Jeleń
Dzik
Lis
Jenot

Parking JW. 3284
godzina 6:30

lub

Duża Wólka
godzina 7:30

Polowanie integracyjne kół głogowskich
(w dwóch grupach)

Obwód nr 4 Głogówko

Bogdan TOMCZAK
Podłowczy

2.

06.11.2010

Obwód nr 178
Lubięcin

Tadeusz MARUT
Łowczy

Tadeusz SOKOŁOWSKI
Marek CHODOROWSKI
Zbigniew KAMIŃSKI
Roman KRÓLAK
Dariusz JAKUBISZYN
Marek ADAMCZYK
Gustaw MARUT
Bartłomiej KRÓLAK
Tomasz AUGUSTYNIAK

Jeleń
Dzik
Lis
Jenot

Parking JW. 3284
godzina 7:00

Polowanie Hubertowskie
(w dwóch grupach)

Obwód nr 178
Strzeszków

Zbigniew KĘDZIERSKI
Gospodarz łowiska

3.

05.12.2010

Obwód nr 52
Biernatów

Bogdan TOMCZAK
Podłowczy

Ryszard ŻYWOKARTA
Ryszard CŁAPA
Jan KOWALCZYK
Eugeniusz POLAK

Jeleń
Dzik
Lis
Jenot

Parking JW. 3284
godzina 7:00

lub

Leśniczówka Piotrowice
godzina 8:00

---

4.

18.12.2010

Obwód nr 178
Lubięcin

Tadeusz MARUT
Łowczy

Marcin KĘDZIERSKI
Zbigniew KAMIŃSKI
Roman KRÓLAK
Marek ADAMCZYK
Andrzej PATRYŁO
Alojzy BOREK

Jeleń
Dzik
Lis
Jenot

Parking JW. 3284
godzina 7:00

lub

Domek Myśliwski
Strzeszków
godzina 8:00

Polowanie Wigilijne
(w dwóch grupach)

Obwód nr 178
Strzeszków

Zbigniew KĘDZIERSKI
Gospodarz łowiska

5.

08.01.2011

Obwód nr 52
Piotrowice

Ryszard ŻYWOKARTA
Gospodarz łowiska

Andrzej GRZYWACZ
Panagiotis ZANGANAS
Jan KOWALCZYK
Ryszard CŁAPA
Rafał CIĘŻKI

Dzik
Lis
Jenot

Parking JW. 3284
godzina 7:00

lub

Leśniczówka Piotrowice
godzina 8:00

---


UWAGA: Zgłoszenie uczestnictwa w w/w polowaniach u łowczego do wtorku poprzedzającego sobotnie zbiorowe łowy. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Dotyczy to także zaproszonych przez myśliwych gości. Przypominam Kolegom, że warunkiem uczestnictwa w polowaniach jest uregulowanie bieżących zobowiązań na rzecz Koła.
Polowania: Hubertowskie i Wigilijne sponsorowane przez Koło.

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 408 WILK.


Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego nr 408 „WILK” w Głogowie zawiadamia że w dniu 01.10.2010r. o godz.17ºº w pomieszczeniu obok sali myśliwskiej odbędzie się jesienne Walne Zgromadzenie członków koła.

(wejście przez biuro przepustek Jednostki Wojskowej od ulicy Wojska Polskiego)

Czytaj więcej: Walne Zgromadzenie członków koła 01.10.2010

Plan pozyskania zwierzyny w sezonie 2010/2011r.

Wyszczególnienie J.m. Obwód 4 Obwód 8 Obwód 52 Obwód 178 Razem
Plan Plan Plan Plan
1 Jelenie razem szt 6 2 13 11 32
- byki szt 2 1 5 4 12
- łanie szt 2 1 6 5 14
- cielęta szt 2 - 2 2 6
2 Sarny razem szt 39 38 7 20 104
- kozły szt 17 17 3 9 46
- kozy szt 17 17 3 9 46
- koźlęta szt 5 4 1 2 12
3 Dziki szt 26 12 35 42 115
4 Lisy szt 25 20 20 25 90
5 Jenoty szt 6 4 10 6 26
6 Borsuki szt 4 1 4 4 13
7 Kuny tumak szt 4 1 4 4 13
8 Norki amerykańskie szt 3 0 0 0 3
9 Tchórz zw. szt 1 1 0 1 3
10 Piżmaki szt 5 0 0 0 5
11 Bażanty szt 6 2 0 0 8
12 Dzikie gęsi szt 5 0 0 0 5
13 Dzikie kaczki szt 15 0 0 0 15
14 Gołąb grzyw. szt 10 10 5 6 31
15 Słonka szt 5 5 5 5 19
16 Łyska szt 2 0 0 0 2

W dniu 14.05.2010r odbyło się Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zgromadzenie Wojskowego Koła Łowieckiego nr 408 "WILK" w Głogowie. Odbyły się wybory nowego Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej Koła i delegatów na Zjazdy Okręgowe.

Przed wyborami odbył się miły akcent wyróżnienia myśliwych koła. Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej został uhonorowany podłowczy koła Kol. Bogdan TOMCZAK, a Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej koledzy: Roman CHRZĄSTOWSKI, Mieczysław ZGLINICKI, Ryszard ŻYWOKARTA. Były też puchary, dyplomy i nagrody książkowe dla wyróżniających się myśliwych.

Drugiego dnia odbyło się szkolenie z BHP na polowaniach i przystrzelanie broni przed sezonem. Kolega Roman KRÓLAK przyrządził świetną grochówkę, która rozgrzała kolegów w ten chłodny dzień.