Wojskowe Koło Łowieckie nr 408 "WILK" © 2014 · All Rights Reserved

Zaproszenie na II Parafiadę Myśliwską, Tarnów Jezierny 30.07.2011

 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Legnicy informuje, że w związku z bardzo małym zainteresowaniem za strony kół nie zostaną zorganizowane kursy dla strażników łowieckich oraz dla sędziów i instruktorów strzelectwa myśliwskiego.

Zainteresowanych prosimy o wzięcie udziału w kursach organizowanych przez Stację Badawczą w Czempiniu. Informacje o kursach zamieszczane są na stronie internetowej Zarządu Głównego PZŁ www.pzlow.pl


Zarząd Okręgowy PZŁ w Legnicy informuje, że egzaminy dla nowowstępujących do PZŁ odbędą się w dniu 23 lipca 2011 roku od godz. 9.00 w biurze ZO PZŁ w Legnicy Pl. Katedralny 3. Do egzaminu dopuszczeni zostaną kandydaci, którym staż upływa przed 23 lipca 2011, posiadający skierowanie z koła i zaliczenie stażu oraz odbyli kurs dla kandydatów. Do egzaminu dopuszczeni zostaną kandydaci, którym nie powiodło się na ostatnich egzaminach.

W dniu 23 lipca odbędą się egzaminy testowe i ustne a w dniu 24 lipca 2011 egzaminy praktyczne na strzelnicy myśliwskiej w Dobrzejowie, również od godz. 9.00. Zarząd Okręgowy PZŁ w Legnicy prosi o powiadomienie zainteresowanych, aby w terminie do 20 lipca 2011 roku dopełnili w Zarządzie formalności związanych z dopuszczeniem do egzaminów.


ZAWIADOMIENIE

W związku z tym że, w dniu 20.05.2011r Walne Zgromadzenie Koła nie odbyło się ze względu na brak kworum, zarząd koła wyznaczył następny termin Walnego Zgromadzenia na dzień 9.06.2011r na godz. 17.00. Porządek i miejsce obrad pozostają bez zmian.

Zgodnie ze Statutem PZŁ § 41 pkt. 2 i 9 „każdy członek koła obowiązany jest uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.”

W stosunku do nieobecnych wyciągnięte będą środki dyscyplinujące, w przypadkach losowych nieobecność będzie usprawiedliwiona.

 

Zarząd WKŁ 408 "WILK"

 

Sekretarz koła S. Dziura


W dniu 20.05.2011r o godz 17.00 w pomieszczeniu obok sali myśliwskiej, na terenie Jednostki Wojskowej 3444, (wejście od ulicy Wojska Polskiego) odbędzie się Walne Zgromadzenie członków WKŁ 408 "WILK".


W dniu 30.04.2011r od godz 9.00 na strzelnicy okręgowej w Dobrzejowie odbędzie się przystrzeliwanie broni myśliwskiej przez członków WKŁ 408 "WILK" w Głogowie .

Obecność członków koła obowiązkowa.


Zarząd Okręgowy PZŁ w Legnicy informuje, że w roku bierzącym szkolenia:

  • dla kandydatów do PZŁ rozpoczną się w dniu 05 marca 2011 r. (sobota) o godz. 9.00
  • dla selekcjonerów rozpoczną się w dniu 06 marca 2011 r. (niedziela) o godz. 9.00 w Biurze ZO PZŁ w Legnicy, Plac Katedralny 3.

Koszty szkolenia i egzaminowania, szczegółowy program i tematyka zajęć zostanie podana uczestnikom w w/w dniach rozpoczynających zajęcia. Kandydaci do PZŁ powinni posiadać minimum rok stażu zarejestrowany w Systemie Łowiectwo w Polsce a kandydaci na selekcjonerów winni posiadać minimum trzy letni staż przynależnośći do PZŁ. Ponieważ kursy organizowane są tylko jeden raz w roku, osoby którym okres stażu kończy się w terminie jesiennym również powinny uczestniczyć w szkoleniach, lecz do egzaminów zostaną dopuszczone w terminie póżniejszym.


W dniu 4.02.2011 po wcześniejszym zaproszeniu kol. Stanisław Dziura odbył kolejne spotkanie z młodzieżą szkolną w ramach prowadzonych spotkań „Myśliwi dzieciom”.

Tym razem spotkał się z młodzieżą Ośrodka Szkolno Wychowawczego przy ul. Perseusza 7 w Głogowie. Było dużo pytań związanych z dokarmianiem zwierzyny w okresie zimowym, zachowania się w przypadku spotkania się ze zwierzyną w lesie i wiele innych związanych z przyrodą i łowiectwem. Dzieci otrzymały materiały edukacyjne związane z życiem przyrody.

Zdjęcia można oglądać w galerii.


Zarząd Okręgowy PZŁ w Zielonej Górze informuje, że w dniu 12 lutego o godz. 9.00 rozpocznie się w siedzibie ZO PZŁ przy ul. Poznańskiej 13 w Zielonej Górze, kurs dla uzyskania selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania. W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie PZŁ, którzy do 30 stycznia br. będą posiadali co najmniej 3- letni staż w Zrzeszeniu. Opłata za kurs wynosi 400 zł od osoby i należy ją uiścić w dniu rozpoczęcia kursu. Dla osób, które wniosą opłatę za kurs będzie wydawana literatura niezbędna do przygotowania się do egzaminów. Prosimy zarządy kół o zgłoszenie kandydatów na kurs do dnia 7 lutego br. włącznie.


Spotkanie wigilijne odbędzie się dnia 18 grudnia 2010 r o godzinie 17:00 w restauracji VANILIA w Głogowie, przy ulicy Piaskowej 1 (w budynku Powiatowego Urzędu Pracy).

Odpłatność dla członków Koła wynosi 10 złotych. Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do dnia 15 grudnia 2010 r.

 

 

Zapraszam. Skarbnik WKŁ 408 „Wilk”.