Wojskowe Koło Łowieckie nr 408 "WILK" © 2014 · All Rights Reserved
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego nr 408 „WILK” w Głogowie zawiadamia, że w  dniu 22.09.2012 o godzinie 10ºº w pomieszczeniu obok sali myśliwskiej odbędzie się jesienne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków koła ...

...szczegóły po zalogowaniu w "Strefie członków Wojskowego Koła Łowieckiego WILK"

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 4. kwietnia 2012 roku, na cmentarzu w Brzostowie, pożegnaliśmy naszego kolegę Emila BOBOWSKIEGO.

Zarząd i członkowie WKŁ 408 "WILK" w Głogowie

 

W związku ze zbliżającym się Walnym Zgromadzeniem Koła uprzejmie proszę o uregulowanie wszelkich zaległości wobec Koła oraz PZŁ do dnia 20. marca 2012 roku. Zobowiązania należy wpłacać bezpośrednio do skarbnika koła lub na konto koła w banku BNP Paribas-Fortis, nr rachunku 39-1600-1462-0008-0301-1156-7001.

Darz Bór
Skarbnik Koła

SZKOLENIA PZŁ


Zarząd Okręgowy PZŁ w Legnicy informuje, że w roku bieżącym szkolenia rozpoczną się w Biurze ZO PZŁ w Legnicy przy Palcu Katedralnym 3:
-    dla kandydatów do PZŁ - w dniu 3. marca 2012 roku (sobota) o godzinie 9:00,
-    dla selekcjonerów - w dniu 4. marca 2012 roku (niedziela) o godzinie 9:00 .

Koszty szkolenia i egzaminowania, szczegółowy program i tematyka zajęć zostanie podana uczestnikom na zajęciach rozpoczynających szkolenia. Kandydaci do PZŁ powinni posiadać minimum rok stażu, zarejestrowany w Systemie Łowiectwo w Polsce, a kandydaci na selekcjonerów powinni posiadać minimum trzyletni staż przynależności do PZŁ. Ponieważ kursy organizowane są jeden raz w roku, osoby którym okres stażu kończy się w terminie jesiennym również powinny uczestniczyć w szkoleniach, lecz do egzaminów zostaną dopuszczone w terminie późniejszym.

"Darz Bór"

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

zdrowia, rodzinnego ciepła i wszystkiego dobrego

wszystkim sympatykom łowiectwa

życzą członkowie Wojskowego Koła Łowieckiego nr 408 „Wilk” w Głogowie


BAL MYŚLIWSKI 2012

Zapraszamy wszystkie Koleżanki i Kolegów na coroczny Bal Myśliwski. Bal odbędzie się w sobotę 28. stycznia 2012 roku w Domu Weselnym w Kaczycach. Rozpoczęcie balu o godzinie 19:00.

Koszt uczestnictwa – 200 zł od pary. Prosimy o dokonywanie zapisów do dnia 3. stycznia 2012 roku.

Zarząd WKŁ nr 408 „WILK”

MYŚLIWSKA WIGILIA

Zapraszamy serdecznie wszystkich myśliwych WKŁ nr 408 „Wilk" na spotkanie wigilijne, które odbędzie się w dniu 17. grudnia 2011 roku w restauracji Pasjonata w Głogowie przy ulicy Piastowskiej 5-7. Gwarantujemy świąteczną, życzliwą i przyjacielską atmosferę przy suto zastawionych stołach i dźwiękach muzyki myśliwskiej.

Odpłatność za imprezę – 20 złotych. Prosimy o dokonywanie zgłoszeń i opłat do dnia 13. grudnia 2011 u Skarbnika Koła.

Zarząd WKŁ nr 408 „Wilk"

Uchwała nr 20/2011
Naczelnej Rady Łowieckiej
z dnia 6 września 2011 r.

w sprawie
wysokości składki członkowskiej, rozdziału tej składki między budżet Zarządu Głównego i budżety zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego
oraz wysokości wpisowego i ubezpieczenia myśliwych na rok 2012

 Działając na podstawie § 108 pkt 10 oraz §180 i 181 ust. 1 i 2 i 6 Statutu PZŁ, Naczelna Rada Łowiecka stanowi, co następuje:

 Wysokość składki członkowskiej na rok 2012 wynosi:

  1. a)  składka normalna - 300 zł (w tym ubezpieczenie - 31zł), b)  składka ulgowa wynosi -  165 zł ( w tym ubezpieczenie -  31zł).
  2. Zasady wypłacania i podziału składki pomiędzy budżet Zarządu Głównego i budżety zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego pozostają bez zmian.
  3. Wysokość wpisowego do Polskiego Związku Łowieckiego w myśl § 181 pkt 6 Statutu Zrzeszenia w 2012 roku wynosi 807 zł.

 

Składka ulgowa przysługuje osobom, które ukończą do dnia 31. grudnia 2011 roku 70. rok życia, oraz młodzieży uczącej się w wieku do 25 lat.

Składkę należy wpłacać do dnia 15. grudnia 2011 roku bezpośrednio do skarbnika koła lub na konto koła w banku BNP Paribas-Fortis, nr rachunku 39-1600-1462-0008-0301-1156-7001

 

Sekretarz  WKŁ 408 "WILK"

KALENDARZ POLOWAŃ ZBIOROWYCH W SEZONIE ŁOWIECKIM 2011/2012

ORGANIZOWANYCH PRZEZ WKŁ NR 408 „WILK” W GŁOGOWIE

 

Lp.

Data polowania

Nr obwodu łowieckiego nazwa łowiska

Prowadzący polowanie

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie polowania

Gatunki zwierząt przewidzianych do odstrzału

Miejsce
i godzina zbiórki uczestników polowania

Uwagi

1

01-10-2011

Obwód nr 4
Głogówko

Tadeusz Marut

Łowczy

Zbigniew Szaran

Zbigniew Skrzyniarz

Roman Królak

Bartłomiej Królak

Zbigniew Kamiński

Jeleń

Dzik

Lis

Jenot

Leśniczówka KŁ „Kszyk” Kulów Godz. 700

Polowanie integracyjne kół głogowskich

2

05-11-2011

Obwód nr 178
Lubięcin

Tadeusz Marut

Łowczy

Tadeusz Sokołowski

Marek Chodorowski

Zbigniew Kamiński

Roman Królak

Dariusz Jakubiszyn

Zbigniew Kędzierski

Bartłomiej Królak

Tomasz Augustyniak

Jeleń

Dzik

Lis

Jenot

Parking
JW 3284 Godz. 700 lub domek myśliwski Strzeszków Godz. 800

Polowanie Hubertowskie (w dwóch grupach)

Obwód nr 178
Strzeszków

Walerian Ptaszyński

Podłowczy

3

03-12-2011

Obwód nr 52
Biernatów

Bogdan Tomczak

Podłowczy

Ryszard Żywokarta

Ryszard Cłapa

Jan Kowalczyk

Eugeniusz Polak

Panagiotis Zanganas

Jeleń

Dzik

Lis

Jenot

Leśniczówka Piotrowice Godz. 800

 

4

17-12-2011

Obwód nr 178
Lubięcin

Tadeusz Marut

Łowczy

Marcin Kędzierski

Zbigniew Kamiński

Roman Królak

Andrzej Patryło

Alojzy Borek

Tomasz Augustyniak

Jeleń

Dzik

Lis

Jenot

Parking
JW 3284 Godz. 700 lub domek myśliwski Strzeszków Godz. 800

Polowanie Wigilijne

(w dwóch grupach)

Obwód nr 178
Strzeszków

Walerian Ptaszyński

Podłowczy

5

07-01-2012

Obwód nr 52
Piotrowice

Jerzy Kuszewicz

Prezes

Ryszard Żywokarta

Panagiotis Zanganas

Jan Kowalczyk

Ryszard Cłapa

Dzik

Lis

Jenot

Leśniczówka Piotrowice Godz. 800

 

 

 

UWAGA: Zgłoszenie uczestnictwa w w/w polowaniach u łowczego do wtorku poprzedzającego sobotnie zbiorowe łowy. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Dotyczy to także zaproszonych przez myśliwych gości. Przypominam Kolegom, że warunkiem uczestnictwa w polowaniach jest uregulowanie bieżących zobowiązań na rzecz Koła. Polowanie Hubertowskie i Wigilijne sponsorowane jest przez Koło.

Obecność stażystów i kandydatów na wszystkich polowaniach zbiorowych OBOWIĄZKOWA!!!

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 408 „Wilk”

Zawody strzeleckie

W dniu 10. września 2011 r. na strzelnicy myśliwskiego w Zielonej Górze odbędą się zawody o Puchar Prezydenta Miasta Zielonej Góry „Winobranie’2011”.

Porządek dzienny zawodów:

730 – 800 - wydawanie numerów startowych

800 - otwarcie zawodów

800 - rozpoczęcie strzelań

Zawody będą przeprowadzone według punktacji indywidualnej, niezależnie od klasy strzeleckiej. Są one zaliczane do „Wawrzyna Strzeleckiego” i można na nich zdobywać strzelecką klasę mistrzowską.

Ilość zawodników jest ograniczona do 108. O wpisie na listę uczestników będzie decydowała kolejność zgłoszeń, których termin upływa 5. września 2011 r. oraz dokonana wpłata. Koszt od zawodnika wynosi 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych), które należy wpłacić przed zawodami na konto ZO PZŁ w Zielonej Górze w banku BZ WBK S.A. nr 70 1090 1535 0000 0000 5301 9163. Przy nazwiskach zawodników prosimy podać klasę strzelecką i numer legitymacji PZŁ.