Wojskowe Koło Łowieckie nr 408 "WILK" © 2014 · All Rights Reserved

Wojskowe Koło Łowieckie nr 408 w Głogowie powstało w 1954 roku. W tym czasie koła łowieckie tworzone przy jednostkach wojskowych składały się wyłącznie z żołnierzy zawodowych. W ramach Polskiego Związku Łowieckiego powstał autonomiczny Wojskowy Związek Łowiecki, który miał swoje delegatury w Okręgach Wojskowych. Wszystkie czynności, które obecnie wykonuje szczebel okręgowy PZŁ były realizowane przez Okręgową Radę Łowiecką przy Okręgach Wojskowych. Mający zamiar wstąpić do Wojskowego Koła Łowieckiego oficerowie, podoficerowie zawodowi i nadterminowi zdawali egzaminy przed Komisją Okręgową.

W 1954 roku z inicjatywy kilku miłośników łowiectwa powstaje nasze Koło. Zostaje wybrany Zarząd i po zarejestrowaniu Koło otrzymuje numer 408, który pozostał w nazwie do dnia dzisiejszego.

W 1958 roku Wojskowy Związek Łowiecki zostaje rozwiązany, a koła łowieckie pozostają na ogólnych zasadach wchodząc w skład Polskiego Związku Łowieckiego.

Od początku istnienia Koło dzierżawiło dwa obwody (Kożuchów i Grochowice), a w 1973 roku, ze względu na wzrastającą ilość członków, otrzymało dodatkowo trzeci obwód nr 20 w nadleśnictwie Przemków.

Po wejściu w skład Polskiego Związku Łowieckiego członkowie naszego Koła czynnie włączyli się do pracy w poszczególnych instytucjach Polskiego Związku Łowieckiego. Dla przykładu wystarczy wymienić niektórych naszych towarzyszy łowów, którzy pełnili różne funkcje w wojewódzkich, powiatowych i okręgowych władzach łowieckich, byli to koledzy:

 • Mieczysław Rutkowski
 • Stanisław Winiarski
 • Bronisław Góralczyk
 • Ryszard Jurek
 • Bronisław Młot
 • Józef Makarewicz
 • Witold Staszyński
 • Józef Jaworski
 • Jerzy Kuszewicz
 • Tadeusz Krasicki
 • Zbigniew Sidorowicz
 • Ryszard Bryliński

W ciągu 50 lat Koło nasze cieszyło się zawsze dobrą opinią u władz łowieckich i wojskowych. Członkowie naszego Koła na przestrzeni tego okresu byli zawsze wzorem etycznych i prawych myśliwych. Świadczy o tym chociażby fakt, że w ciągu tego okresu żaden z naszych członków nie był ukarany przez Wojewódzki Sąd Łowiecki. W Kole panowała zawsze serdeczna, koleżeńska atmosfera.

Koło przyjęło nazwę "WILK" na początku lat 90 - tych XX wieku dla uczczenia odstrzelenia przez kolegę Karola Romaniuka jedynego błąkającego się wilka w naszym obwodzie nr 178.

Wojskowe Koło Łowieckie nr 408 "WILK" w Głogowie w 2004 roku organizowało obchody 50-lecia swojej działalności. W tym okresie, kilka pokoleń myśliwych dało wielokrotnie dowody swojego zaangażowania w sprawy społeczno- gospodarcze i tworzenie pozytywnego wizerunku myślistwa w naszym regionie.

Myśliwi Wojskowego Koła Łowieckiego podnoszą rangę i prestiż naszego grodu i regionu poprzez systematyczne organizowanie otwartych zawodów strzeleckich o Miedzianą Rzutkę i Zawodów Seniorów, w których licznie uczestniczą mieszkańcy gminy, powiatu, okręgu jak też ościennych województw. Myśliwi naszego Koła co roku wspólnie z leśnikami uczestniczą w sadzeniu lasów i zakładaniu remiz śródpolnych.

Jako jedno z niewielu kół w Okręgu Legnickim realizujemy program introdukcji i poprawy warunków bytowania kuropatwy szarej i zająca szaraka. Koło wybudowało w 2004 roku wolierę hodowlano-adaptacyjną oraz posiada inkubator do wylęgu kuropatw.

Dzięki dobrej współpracy z Nadleśniczymi Bogdanem Stankiewiczem, Sławomirem Majsnerem i Jerzym Borysiewiczem koło posiada dwie stanice myśliwskie. Dowódcy jednostek wojskowych Garnizonu Głogów w znaczącym stopniu pomagają w realizacji wielu zadań statutowych koła.

W celu kultywowania dawnych tradycji myśliwskich w 1984 roku powołano zespół sygnalistów myśliwskich, który uświetnia nasze uroczystości i polowania zbiorowe oraz uczestniczy w wielu konkursach. Zespół powstał z inicjatywy kolegów Eugeniusza Weznera i Jerzego Kuszewicza. Pierwszym kierownikiem zespołu był kolega Zbigniew Sidorowicz a obecnie jest nim jego syn Krzysztof.

Z okazji 30 - lecia koła w 1984 roku zorganizowano pierwszą w województwie wystawę o charakterze myśliwsko - przyrodniczym. Uczestniczyliśmy wspólnie z dyrekcją Zamku Głogowskiego w organizacji wystawy Łowiectwo w Sztuce i Malarstwie.

Dorobek minionych 50 lat działalności Wojskowego Koła Łowieckiego nr 408 "WILK" w Głogowie, które w dzierżawionych obwodach łowieckich położonych na terenie kilku gmin gospodaruje populacjami zwierzyny dziko żyjącej, jest znacząco szerszy aniżeli przytoczone powyżej wątki z jego istnienia.

Te rocznice należało godnie uczcić. Jednym z głównych elementów obchodów było poświęcenie ufundowanego sztandaru Koła, który zawsze był i jest symbolem jedności, więzi z regionem, tożsamości i nierozerwalności przeszłości z teraźniejszością. Uważamy, że jest to także godna promocja Ziemi Głogowskiej.

Poświęcenie i rozwinięcie ufundowanego sztandaru odbyło się w dniu 21 sierpnia 2004 roku podczas uroczystości z udziałem władz i szerokich rzesz mieszkańców naszego powiatu. Przekazaniu sztandaru dla naszego Koła nadano szeroki rozgłos nie tylko regionalny. Nadmieniamy, że każdy z fundatorów ma swój tzw. "gwóźdź" na drzewcu sztandaru, który pozostanie po wsze czasy jako znak jego uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Jest to pierwszy sztandar myśliwski na Ziemi Głogowskiej.

Strzelectwo

Do zagadnienia tego w naszym Kole przykładano dużą wagę, a po zbudowaniu w 1964 roku wysiłkiem wszystkich kół łowieckich strzelnicy myśliwskiej w Chynowie koło Zielonej Góry powstała realna możliwość podnoszenia umiejetności strzeleckich. Od tego też roku Wojewódzka Rada Łowiecka w Zielonej Górze zaczęła organizować coroczne Wojewódzkie Mistrzostwa w Strzelaninach Myśliwskich, które obejmowały pięciobój, a później sześciobój myśliwski.

W naszym Kole znalazła się grupka zapaleńców tego pięknego sportu. W skład reprezentacji powiatu głogowskiego na zawody wojewódzkie zawsze wchodzili członkowie naszego Koła. Byli to koledzy:

 • Bolesław Taubler
 • Józef Makarewicz
 • Stanisław Dziura
 • Bronisław Góralczyk
 • Tadeusz Balko
 • Józef Rusek
 • Jan Grzegorek
 • Jan Żero
 • Panagiotis Zanganas
 • Dariusz Cierniejewski
 • Tadeusz i Piotr Krasiccy.

Drużyna naszego regionu zajmowała czołowe miejsca w województwie, a Józef Makarewicz i Bronisław Góralczyk wielokrotnie wchodzili w skład reprezentacji województwa zielonogórskiego na Mistrzostwa Krajowe PZŁ w strzelaninach myśliwskich i obaj zdobyli klasę mistrzowską.

Lata 1964 - 1971 to okres najlepszych osiągnięć strzeleckich członków naszego Koła. Koledzy Józef Makarewicz i Bronisław Góralczyk brali dwukrotnie udział (w składzie drużyny Zielonej Góry) w Krajowych Zawodach Strzeleckich Organizowanych przez Spółdzielnię "Jedność Łowiecka" i raz w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Strzelaniu Śrutowym.

Obecnie godnie reprezentują nasze koło koledzy:

 • Piotr Krasicki
 • Panagiotis Zanganas
 • Bogdan Tomczak
 • Dariusz Cierniejewski
 • Jerzy Kuszewicz

Także indywidualnie myśliwi nasi zdobywają wysokie pozycje na zawodach regionalnych i krajowych. Od czterech lat na przemian Piotr Krasicki i Panagiotis Zanganas zdobywają tytuł najlepszych strzelców Głogowa i Okręgu Legnickiego.

Do najważniejszych osiągnięć w strzelectwie myśliwskim ostatnich lat nalezą:

 • 1997 r. III miejsce w drużynowych mistrzostwach Okręgu Legnickiego
 • 1999 r. I miejsce drużynowo na zawodach "Miedziana Rzutka" w Głogowie
 • 2002 r. II miejsce drużynowo na mistrzostwach Wojskowych Kół Łowieckich w Opolu
 • 2003 r. drużynowy Mistrz Okręgu Legnickiego w Strzelaniach Myśliwskich
 • 2003 r. I miejsce w drużynowych mistrzostwach Okręgu Legnickiego
 • 2003 r. IV miejsce drużynowo na mistrzostwach W.K.Ł Wrocławiu
 • 2003 r. II miejsce drużynowo na zawodach " Miedziana Rzutka" w Głogowie
 • 2004 r. III miejsce w drużynowych mistrzostwach Okręgu Legnickiego
 • 2004 r. Udział w krajowych mistrzostwach kół łowieckich w Kaliszu
 • 2005 r. I miejsce w drużynowych mistrzostwach kół łowieckich Okręgu Legnickiego w klasie otwartej
 • 2005 r. II miejsce drużynowo w VI Mistrzostwach WKŁ o puchar dowódcy ŚOW